专门放黄的软件破解版在线观看 专门放黄的软件破解版无删 专门放黄的软件破解版在线观看 专门放黄的软件破解版无删 ,67IDCON免费视频网站在线观看 67IDCON免费视频网站无删减 67IDCON免费视频网站在线观看 67IDCON免费视频网站无删减 ,杀神TXT在线观看 杀神TXT无删减 琪琪看片网 杀神TXT在线观看 杀神TXT无删减 琪琪看片网

发布日期:2021年10月27日

eFruit - Đăng ký ứng tuyển

I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN
(*) là trường bắt buộc

专门放黄的软件破解版在线观看 专门放黄的软件破解版无删 专门放黄的软件破解版在线观看 专门放黄的软件破解版无删 ,67IDCON免费视频网站在线观看 67IDCON免费视频网站无删减 67IDCON免费视频网站在线观看 67IDCON免费视频网站无删减 ,杀神TXT在线观看 杀神TXT无删减 琪琪看片网 杀神TXT在线观看 杀神TXT无删减 琪琪看片网
II/ THÔNG TIN ỨNG TUYỂN
  

专门放黄的软件破解版在线观看 专门放黄的软件破解版无删 专门放黄的软件破解版在线观看 专门放黄的软件破解版无删 ,67IDCON免费视频网站在线观看 67IDCON免费视频网站无删减 67IDCON免费视频网站在线观看 67IDCON免费视频网站无删减 ,杀神TXT在线观看 杀神TXT无删减 琪琪看片网 杀神TXT在线观看 杀神TXT无删减 琪琪看片网

Mức lương mong đợi

专门放黄的软件破解版在线观看 专门放黄的软件破解版无删 专门放黄的软件破解版在线观看 专门放黄的软件破解版无删 ,67IDCON免费视频网站在线观看 67IDCON免费视频网站无删减 67IDCON免费视频网站在线观看 67IDCON免费视频网站无删减 ,杀神TXT在线观看 杀神TXT无删减 琪琪看片网 杀神TXT在线观看 杀神TXT无删减 琪琪看片网
III/ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Lịch học: T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
Sáng
Chiều
Tối
专门放黄的软件破解版在线观看 专门放黄的软件破解版无删 专门放黄的软件破解版在线观看 专门放黄的软件破解版无删 ,67IDCON免费视频网站在线观看 67IDCON免费视频网站无删减 67IDCON免费视频网站在线观看 67IDCON免费视频网站无删减 ,杀神TXT在线观看 杀神TXT无删减 琪琪看片网 杀神TXT在线观看 杀神TXT无删减 琪琪看片网
IV/ THÔNG TIN KHÁC
(Nếu rồi thì Tên công ty/ cửa hàng)
专门放黄的软件破解版在线观看 专门放黄的软件破解版无删 专门放黄的软件破解版在线观看 专门放黄的软件破解版无删 ,67IDCON免费视频网站在线观看 67IDCON免费视频网站无删减 67IDCON免费视频网站在线观看 67IDCON免费视频网站无删减 ,杀神TXT在线观看 杀神TXT无删减 琪琪看片网 杀神TXT在线观看 杀神TXT无删减 琪琪看片网
V/ ƯU ĐIỂM BẢN THÂN

VI/ THÔNG TIN GIA ĐÌNH (ghi tên bố/mẹ và một người lớn có sử dụng điện thoại để tham chiếu)
Họ và tên Năm sinh Quan hệ Nghề nghiệp Số điện thoại Nơi ở hiện nay
VII/ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Công ty Chức vụ Lương Thời gian Lý do nghỉ việc Người tham chiếu Số ĐT liên hệ
Tôi cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật.